Kujawsko-Pomorskie Rekrutacje Stałe | Projekty HR | FlexHR
 • FlexHR (...) w okresie luty-lipiec 2019 r. przeprowadził (...) działania wspierające w procesie zwolnień grupowych związanych z reorganizacją spółki. Przeprowadzony proces outplacementowy zawierał zarówno szkolenia dla osób odpowiedzialnych za wręczanie wypowiedzeń oraz konsultacje indywidualne dla (...) pracowników. (...) FlexHR wywiązał się z tego zadania w sposób w pełni profesjonalny, zarówno od strony merytorycznej, jak i organizacyjnej.

  Arriva Bus Transport Polska
 • Współpracę z FlexHR rozpoczęliśmy w styczniu 2014 r. w zakresie realizacji projektów rekrutacji stałych na stanowiska techniczne, co przełożyło się również do nawiązania współpracy w zakresie usług pracy tymczasowej. Kluczowym aspektem wsparcia naszych celów operacyjnych było pełne zaangażowanie i dyspozycyjność agencji. (...) Firma pozostaje naszym głównym partnerem w zakresie outsourcingu usług HR.

  Mueller Fabryka Świec S.A.
 • Firma FlexHR przeprowadziła w okresie 04.2015-01.2016 projekt HR, którego celem było zbudowanie profili kompetencyjnych dla grup stanowiskowych oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń dla kadry kierowniczej (7 grup szkoleniowych po 12 osób) z zakresu "Przeprowadzanie rozmów oceniających i oceny pracowniczej". (...) Opierając się o dotychczasową współpracę i doświadczenie z korzystania z usług FlexHR oceniamy szkolenia bardzo wysoko.

  Schumacher Packaging Zakład Bydgoszcz sp. z o.o.
 • Profesjonalne podejście do współpracy na każdym etapie przygotowania szkolenia (...) w pełni spełniło oczekiwania firmy i poszczególnych uczestników. (...) Prowadzący szkolenia wykazali się wysokimi kompetencjami trenerskimi i doskonałym przygotowaniem do tematów pod względem merytorycznym.

  MDD
 • Z Panią Ewą Korecką i Panią Emilią Szypryt z firmy FlexHR współpracowałam w ramach projektu AKADEMIA HR. Panie prowadziły szkolenia i konsultacje w zakresie rekrutacji, ocen pracowniczych, ścieżek karier, profili kompetencyjnych oraz służyły pomocą w rozwiązywanieu wielu innych kwestii dotyczących ZZL w firmie oraz wspierały wprowadzanie tych procesów (...).

  CUK Ubezpieczenia
 • Profesjonalna obsłga, wielkie zaangażowanie w projekt, determinacja, która przełożyła się na skuteczność - czyli zatrudnienie kandydata. Efektem tej pracy jest też stała umowa rekrutacyjna wiążąca nasze Firmy w zakresie kolejnych zleceń.
  Zespół FlexHR to profesjonalni rekruterzy łączący nasze oczekiwania jako klienta z możliwościami rynkowymi. To również wprawni doradcy w zakresie benchmarkingu i przede wszystkim Partnerzy budujący wraz z nami pozytywny wizerunek Spółki GELG jako pracodawcy na rynku wielkopolskim.

  GELG sp. z o.o.
 • FlexHR to nie tylko profesjonalny rekruterzy, ale również Partnerzy, którzy przyczyniają się do utrwalania pozytywnego wizerunku Poland Tokai Okaya Manufacturing jako pracodawcy na rynku regionalnym.

  Poland Tokai Okaya Manufacturing sp. z o.o.
 • W ciągu 4 miesięcy współpracy FlexHR przedstawiło nam łącznie kilkudziesięciu kandydatów kadry wykwalifikowanej, specjalistów czy kadry menadżerskiej z obszaru produkcji, IT i controllingu finansowego. W rezultacie zamknęliśmy wspólnie kilkanaście projektów rekrutacyjnych. (...) Zespół FlexHR to skuteczni i wprawni rekruterzy (...) wykazujący się na każdym szczeblu współpracy niezbędną elastycznością i dopasowaniem do naszych potrzeb.

  ASG AGI-Shorewood Group
 • Rekruterzy pracujący we FlexHR to przede wszystkim wysokiej klasy specjaliści, którzy potrafią bezpośrednio dotrzeć do kandydatów pasywnych na rynku pracy.

  iQor Global Services Poland sp. z o.o.
 • Doświadczenie FlexHR stanowiło dla nas nieocenione wsparcie głównie w zakresie polityki kadrowej. Dotyczyło ono mobilizacji dodatkowych krótkoterminowych grup pracowniczych, konsultacji w dziedzinie prawa pracy, prognozowania kosztów zatrudnienia, budowania motywacji pracowników (dzięki czemu uniknęliśmy kosztów rotacji). Zespół FlexHR potwierdził, że tworzy firmę elastyczną i gotową na realne wsparcie w wymagających tego sytuacjach.

  Objekt sp. z o.o.
 • Szkolenia odbywają w pełnej otwartości atmosferze oraz są prowadzone przez wyspecjalizowanych, kompetentnych trenerów (...)

  Business & School Consulting
 • Przeprowadzone (...) szkolenie z zakresu skutecznej komunikacji oraz zarządzania sytuacyjnego Blancharda charakteryzowało się profesjonalnym przygotowaniem merytorycznym i organizacyjnym.

  CUK Ubezpieczenia

Nasza historia

Był marzec 2013 r. Zaczynaliśmy w małym biurze na ulicy Podgórnej w Toruniu. 3 osoby, kilkanaście metrów kwadratowych i dużo, dużo, dużo energii do zagospodarowania swojej części rynku. Następnie otworzyliśmy biuro w Grudziądzu oraz w Bydgoszczy.

Od początku istnienia FlexHR kierujemy się filozofią dostarczania eksperckich rozwiązań HR dla klientów. Wszystko w myśl: nie gigant, ale ekspert. W marcu 2013 były to trzy usługi. Dziś możemy zaproponować aż 20 różnych rozwiązań, wspierających pozyskiwanie, rozwój i utrzymanie pracownika. Współpracując z Wyższą Szkołą Bankową w Toruniu dzielimy się wiedzą w ramach studiów podyplomowych poświęconych nowoczesnemu HR i rozwojowi kariery. Ponadto integrujemy środowisko HR podczas cyklicznych, comiesięcznych HR CAFE oraz w ramach corocznej konferencji HR W BIZNESIE.

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2013

Powstaje FlexHR. We współpracy z WSB w Toruniu otwieramy pierwszy kierunek studiów podyplomowych – Doradztwo Zawodowe i Coaching Kariery.

2014

Przekraczamy próg 5 mln zł obrotu rocznie.

2015

Otwieramy pierwszy oddział FlexHR – w Grudziądzu.

 

2016

Wraz z WSB w Toruniu otwieramy kolejny kierunek studiów podyplomowych – HR Business Partner z controllingiem personalnym.

2017

Otwieramy kolejny oddział – w Bydgoszczy.

2018

Świętujemy 5-lecie istnienia FlexHR na rynku oraz podpisanie umowy z setnym klientem.

2019

Publikujemy Flexalary 2019 – pierwszy raport płac i benefitów w branży produkcyjnej w Kujawsko-Pomorskiem.

2020

Nasza autorska Bateria Narzędzi Psychometrycznych DIPO otrzymuje certyfikat „Made in Toruń” przeznaczony dla najlepszych usług i produktów stworzonych w Grodzie Kopernika.

Aktualnie FlexHR to


1Międzynarodowa firma z branży elektromaszynowej

Jakie potrzeby zgłaszał Klient?

Poznanie poziomu kompetencji managerów przez nowego prezesa zarządu.

Jak wyglądała realizacja?

 1. ustalenie kompetencji do zbadania
 2. zbudowanie profilu kompetencyjnego
 3. zaprojektowanie Development Centre – 2 dni
 4. przeprowadzenie Development Centre
 5. feedback dla uczestników Development Centre
 6. zaprojektowanie Akademii Managera (10 dni szkoleniowych - 5 x 2 dni): praca w zespole, motywowanie, delegowanie, MBA, konflikty
 7. powtórzenie Development Centre na drugiej grupie managerów niższego szczebla
2Międzynarodowa firma z branży opakowań

Jakie potrzeby zgłaszał Klient?

Uporządkowanie ocen pracowniczych. Zmiana podejścia do ocen pracowniczych.

Jak wyglądała realizacja?

 1. analiza pracy – zweryfikowanie zadań na stanowiskach
 2. pogrupowanie stanowisk pracy
 3. opracowanie katalogu kompetencji i profili kompetencyjnych dla grup pracowniczych
 4. przeprowadzenie szkoleń „Jak prowadzić rozmowy oceniające” dla 8 grup managerów; wszystkie szczeble managerskie brały udział w szkoleniach
3Multiagencja ubezpieczeniowa

Jakie potrzeby zgłaszał Klient?

Wsparcie w porządkowaniu procesów HR w ramach projektu UE.

Jak wyglądała realizacja?

 1. audyt – wywiady z managerami
 2. przegląd i uporządkowanie procesów: rekrutacji, on-boardingu
 3. doradztwo przy tworzeniu profili kompetencyjnych
 4. przeprowadzenie szkolenia dla managerów z Przywództwa sytuacyjnego
 5. przeprowadzenie szkolenia dla pracowników HR z zakresu jak szkolić managerów z obszaru prowadzenia rozmów oceniających
 6. dostarczenie materiału do budowania polityki antymobbingowej (regulamin, testy wiedzy, oświadczenia, narzędzia pomocnicze)
Pomorska Strefa Ekonomiczna Partner W Biznesie FlexHR
WSB Logo Na Www
IPH Logo Na Www
Enova Logo Partnerzy pracujemy na Enova
Jooble Logo