ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1/2018

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1/2018

na stworzenie narzędzia psychologicznego w oparciu o rozwiązanie ICT

W związku z umową o powierzenie grantu „Zbadać potencjał i profil motywacyjny pracownika” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach projektu pn. „Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regiony, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, FlexHR Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

Wykonanie usługi badawczej mającej na celu opracowanie narzędzia pomiaru potencjału/ talentu oraz profilu motywacyjnego pracowników operujących w ramach inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko – pomorskiego, w oparciu o rozwiązania ICT.

 

Celem badań będzie zbadanie i opracowanie prototypu narzędzia badawczego weryfikującego potencjał i profil motywacyjny kandydata i pracownika, zatrudnianych w ramach inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego (zdrowa żywność i zaawansowane materiały i narzędzia).

 

  1. Opracowanie narzędzia pomiaru potencjału kandydatów i pracowników w branży produkcyjnej w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko – pomorskiego (zdrowa żywność oraz zaawansowane materiały i narzędzia) oraz ich profilu motywacyjnego. Po opracowaniu wykonawca przeprowadzi szkolenie wdrożeniowe z zasad pracy narzędziem dla personelu Zamawiającego.
  2. Opracowanie narzędzia ICT do przeprowadzania badań w wersji on-line. (w technologii umożliwiającej eksport danych/wyników do formatu .xml oraz generowanie raportów .pdf)

 

Zamówienie powinno być zrealizowane do 16.07.2018 r.

 

Ocena ofert w niniejszym postepowaniu w każdej z części przedmiotu zamówienia będzie dokonana wg następujących kryteriów:

1) Cena oferty (C) – waga – 85%

2) Doświadczenie wydelegowanego do realizacji zamówienia personelu w realizacji projektów badawczych dotyczących przedsiębiorstw lub rynku pracy lub kompetencji w ciągu ostatnich 5 lat od daty ogłoszenia niniejszego zapytania (D) – waga 15 %

 

Oferty należy skierować do Zamawiającego do dnia 28/02/2018 do godz.: 15:00.

Oferty należy składać:

  1. przesyłając je drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@flexhr.pl lub
  2. w siedzibie Zamawiającego, ul. Kościuszki 51b, 87-100 Toruń.
    W przypadku drogi elektronicznej powinny być to skany z widocznym podpisem.

 

Osoba do kontaktu:

Emilia Szypryt
Emilia.Szypryt [at] flexhr.pl
Tel.: +48 666 605 278

 

Pełna treść zapytania ofertowego wraz załącznikami do pobrania tutaj.

 

***

Protokół wyboru zlecenia jest dostępny tutaj.

 

Ostatnie posty
Napisz do nas

Nieczytelne? Zmień tekst.

Wpisz szukane wyrażenie i naciśnij Enter