WSPARCIE HR

Nośnikiem sukcesu firmy jest poziom kadry. Prawidłowy rozwój pracowników przekłada się w sposób bezpośredni na rozwój firmy. System zarządzania zespołem ludzkim powinien być spójny i przejrzysty oraz w pełni zrozumiały dla każdego członka organizacji. Tylko w ten sposób będzie silnie motywował pracowników do podejmowania rzeczywistych wysiłków na rzecz realizacji tych celów, które stawia przed nimi organizacja.

Dla naszych klientów przygotowujemy i prowadzimy

szkolenia otwarte i zamknięte

audyt personalny

system ocen pracowniczych

opisy stanowiskowe

consulting

development centre

akademia menadżera

coaching kariery

badania zaangażowania

ocena 360

Przykładowe rozwiązania dla firm

wsparciehr-assessment-development-centre

 

Assessment i Development Centre

Jaki jest faktyczny potencjał pracowników? Kto ukrywa w sobie talenty? Kto nadaje się na managera? Jak dalej rozwijać pracowników? Kto dobrze sprawdzi się w konkretnej roli zawodowej?

Odpowiedzi na te pytania może przynieść uczestnictwo w Development Centre (DC), którego celem jest rozwój i ocena kompetencji. Jeżeli przedsiębiorstwo stoi przed decyzją zatrudnienia konkretnych osób, można przeprowadzić Assessment Centre (AC), który skupia się na selekcji odpowiednich kandydatów na stanowisko.

AC/DC to specjalnie zaprojektowany proces, podczas którego uczestnicy wykonują różne zadania, gry, symulacje, ćwiczenia, testy i jednocześnie są obserwowani przez asesorów. Celem jest uchwycenie przejawianych przez uczestnika kompetencji. AC/DC każdorazowo projektuje się mając na uwadze: cel klienta, ilość i rodzaj badanych kompetencji. Ze wszystkich metod oceny kompetencji przyjmuje się, iż AC/DC charakteryzuje się najwyższym stopniem trafności.

Akademia Managera

Silny, kompetentny zespół managerów to fundament każdego przedsiębiorstwa oraz jeden z ważniejszych czynników decydujący o rozwoju firmy. Dlatego warto inwestować w wiedzę i umiejętności osób zarządzających przedsiębiorstwem i pracownikami. Pozycja managera poza wiedzą branżową, wymaga posiadania dobrze rozwiniętych kompetencji „miękkich”. W naszej akademii managerowie mają szansę zdobyć nowe umiejętności, udoskonalić już posiadane, a także uświadomić sobie kluczowe obszary zarządzania wpływające na efektywność pracy. W zależności od celu i potrzeb przedsiębiorstwa Akademia trwa między 6 a 12 dni szkoleniowych. W katalogu zagadnień najczęściej poruszanych na szkoleniach znajdują się: delegowanie i egzekwowanie, zarządzanie przez cele, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja z pracownikami, motywowanie, przywództwo sytuacyjne, ocenianie i rozwijanie pracowników. Na Akademię składają się zawsze logicznie powiązane ze sobą tematy szkoleniowe, które pomagają uczestnikom dojść do wymiernych rezultatów w środowisku pracy.

wsparciehr-akademia-managera
wsparciehr-oceny-pracownicze

Oceny pracownicze

Ocenianie jest nieodłącznym elementem pracy każdego managera. Każdy to robi, albo na własną rękę, albo z wykorzystaniem spójnego systemu ocen pracowniczych w przedsiębiorstwie.  Wspieramy przedsiębiorstwa w zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu ocen pracowniczych, tak by były one sprawiedliwe, transparentne oraz użyteczne. Pomagamy zdefiniować przedmiot oceny, kryteria oceniania, a także zbudować dobry dla organizacji arkusz oceny wraz z całą procedurą.

Jednym z ważniejszych etapów oceniania jest przeprowadzenie rozmowy oceniającej z pracownikiem. Rozmowa taka może być przykra i zniechęcająca dla pracownika, ale może także być motywująca do rozwijania się. Uczymy jak przeprowadzić taką rozmowę by stanowiła ona element systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie i była efektywnym narzędziem pracy managera.

Szkolenia otwarte i zamknięte

Celem naszych szkoleń jest doskonalenie „mądrego” zarządzania pracownikami. Mądrego, czyli  zdroworozsądkowego i dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Oferujemy szkolenia otwarte w obszarze szeroko pojętego HR. Na szkoleniach otwartych przekazujemy wiedzę jak wygląda teoria, co mówią badania, ale przede wszystkim uczymy jak adaptować tę teorię na praktykę. Podpowiadamy co z teorii lub badań sprawdza się na co dzień, a co jest wyłącznie akademickim rozważaniem. Szkolenia otwarte organizowane są cyklicznie i każdy zainteresowany tematem jest mile widziany, niezależnie w jakim przedsiębiorstwie pracuje.

Szkolenia zamknięte dedykowane są potrzebom konkretnego przedsiębiorstwa, skupiają się na praktycznych aspektach zarządzania pracownikami, na doskonaleniu zachowań i umiejętności, rozszerzaniu świadomości. Szkolenie zamknięte jest indywidualnym projektem, poprzedzonym rozpoznaniem potrzeb, które są zaspokajane jego programem.

wsparciehr-szkolenia-zamkniete

Szkolenia HR

Realizujemy szkolenia w formule otwartej (opis najbliższych poniżej) oraz szkolenia zamknięte, które często łączone są z procesem doradczym wdrażania lub udoskonalania procesów HR.

Szkolenia (tzw. FlexWtorki) dedykowane są głównie:

pracownikom działów HR

pracownikom, którzy w zakresie obowiązków realizują jeden lub kilka procesów HR

kadrze zarządzającej

firmom nastawionym na rozwój

Naszą misją jest, by szkolenia prócz dostarczania wiedzy i kształtowania umiejętności miały wymiar maksymalnie pragmatyczny i elastycznie dopasowany do aktualnych potrzeb. Kliknij w nazwę szkolenia i dowiedz się więcej! 

Jeżeli decydujesz się na udział w szkoleniu w ramach FlexWtorków, koniecznie zapoznaj się z Regulaminem Szkoleń organizowanych przez FlexHR. Regulamin jest dostępny tutaj.

Harmonogram szkoleń

Nazwa szkolenia Termin Prowadzący
Zatrudnianie i zarządzanie pracownikami ze Wschodu 23.01.2018 Milana Guszczina, Emilia Szypryt
Wyliczyć HR od podstaw 20.02.2018 Emilia Szypryt
Rekrutacja talentu – czym się różni od standardowej rekrutacji? 20.03.2018 Emilia Szypryt, Joanna Bogdan
Optymalizacja procesów HR 27.03.2018 Łukasz Szurnicki
Prawidłowe rozwiązywanie umów o pracę 17.04.2018 Karol Sienkiewicz, Agata Kicińska
Ocenianie pracowników 24.04.2018 Ewelina Sochacka
Assessment Centre – sztuka badania kompetencji 22.05.2018 Emilia Szypryt, Joanna Bogdan
Zarządzanie i rozwijanie talentów pracowników 19.06.2018 Emilia Szypryt
Napisz do nas

Nieczytelne? Zmień tekst.

Wpisz szukane wyrażenie i naciśnij Enter