FlexHR | UDT = nowe wyzwania! | Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia
 
 

O projekcie

 
 
Celem projektu "UDT = nowe wyzwania!" realizowanego przez FlexHR Doradztwo Personalne Agencję Zatrudnienia sp. z o.o. jest wzrost aktywności społeczno - zawodowej i przedsiębiorczości wśród osób zagrożonych ubóstwem albo wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie miasta Torunia.

W ramach projektu "UDT = nowe wyzwania!" uczestnicy będą mogli bezpłatnie zrealizować szkolenia zawodowe certyfikowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Ich ukończenie będzie dla nich szansą na wzmocnienie swojej pozycji na rynku pracy, który wciąż potrzebuje specjalistycznych pracowników technicznych.

Oprócz szkoleń zawodowych uczestnicy wezmą również udział m.in. w spotkaniach poświęconych poradnictwu osobistemu i zawodowemu. W ramach projektu odbędzie się pośrednictwo pracy dla 7 kobiet. Natomiast wybrane osoby odbędą płatne staże w firmach w Toruniu i w okolicach.

Rozpoczęcie projektu: czerwiec 2020.
Zakończenie projektu: luty 2021.

Projekt "UDT = nowe wyzwania!" jest finansowany z Funduszy Europejskich.
Wartość projektu: 143 662,40 PLN.
Wartość dofinansowania: 134 062,40 PLN.
Projekt "UDT = nowe wyzwania!" uzyskał dofinansowanie w ramach naboru 4/G/2019 organizowanego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.

 
 

Kto może wziąć udział w projekcie?

 
 
Kobiety i mężczyźni, powyżej 18 r. ż., zagrożeni ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, aktualnie niekorzystający z innego wsparcia w ramach naboru 1/K/2019, 4/G/2019, zamieszkali na terenie objętym projektem.

Liczba dostępnych miejsc: 14

Sprawdź, czy Twoje miejsce zamieszkania jest objęte projektem "UDT = nowe wyzwania!".
 
 

Etapy projektu

 
 
Etap I
Etap II
Etap III
Etap IV
Etap V
Etap VI
Etap VII
Etap VIII

Etap I

Nabór uczestników: VI-VIII 2020

Etap II

Poradnictwo osobiste (psycholog/coach): VII-XI 2020

Etap III

Warsztaty: VIII-IX 2020

Etap IV

Poradnictwo zawodowe: VIII-XI 2020

Etap V

Szkolenia zawodowe: X-XI 2020

Etap VI

Egzamin: XI-XII 2020

Etap VII

Staże zawodowe: XI 2020 – I 2021

Etap VIII

Pośrednictwo pracy: IX 2020 – I 2021

 
 

Dołącz do projektu

Rekrutacja zamknięta
 
 
 
Zadzwoń do nas