Rekrutacje stałe FlexHR - poszukiwanie, selekcja i rekomendacje

Czym jest rekrutacja stała (pełen proces)?

FlexHR znajduje kandydatów na stanowiska w firmie Klienta, zgodnie z ustalonymi kryteriami. Nad całością procesu czuwa konsultant FlexHR (od wyznaczenia kryteriów do przedstawienia wybranych osób do akceptacji).

Co się zyskuje zlecając rekrutacją stałą (pełen proces) FlexHR?

 • czas oraz inne zasoby, który zostałyby poświęcone na poszukiwanie pracownika;
 • profesjonalną opiekę konsultanta, który odpowiada za realizację zadania;
 • badanie referencji kandydata – co gdzie indziej jest opcjonalne, u nas od początku jest w standardzie;
 • i last but not least – pracownika(ów), których się szuka.

Kiedy warto przeprowadzić rekrutację stałą (pełen proces)?

W przypadku:
 • nagłego wakatu;
 • przedłużającego się poszukiwania odpowiedniego kandydata;
 • chęci zaoszczędzenia czasu i innych zasobów;
 • braku osób w zespole o odpowiednich kompetencjach w obszarze rekrutacji.

Jak we FlexHR przeprowadzamy rekrutację stałą (pełen proces)?

 • określamy wspólnie z Klientem profil kandydata;
 • projektujemy proces rekrutacyjny (z uwzględnieniem m.in. RODO);
 • prowadzimy selekcję kandydatów sprawdzając:
 • czy kandydat potrafi wykonywać tę pracę?  (badamy tzw. „twarde” elementy: np. umiejętności techniczne, znajomość jęz. obcych, analizujemy doświadczenie kandydata pod kątem wymagań stanowiska pracy za pomocą ww. testów oraz wywiadów pogłębionych);
 • czy kandydat będzie wykonywać tę pracę? (badamy motywację do podjęcia pracy, dopasowanie do danego stanowiska poprzez wywiad pogłębiony);
 • czy kandydat jest odpowiednią osobą? (sprawdzamy zachowania zewnętrzne za pomocą narzędzi Extended Disc®, badamy referencje - gł. przełożeni z 2-3 ostatnich miejsc pracy, przeprowadzamy testy DIPO, sprawdzamy dopasowanie do kultury organizacyjnej, oczekiwania finansowe oraz pozafinansowe, referencje oraz wizerunek kandydata w social media - wywiad pogłębiony, sprawdzenie referencji oraz background screening; opcjonalnie badamy opinie klientów oraz prowadzimy benchmarking stanowiska);
 • prezentujemy profile wyselekcjonowanych kandydatów;
 • Klient spotyka się z wybranymi osobami.

Skontaktuj się z nami

Wysyłając powyższe dane zgadzam się na wykorzystanie ich w sposób opisany w Polityce prywatności FlexHR. https://flexhr.pl/polityka-prywatnosci/

 

Na wszystkie pytania odpowie


Marcin Szczepański

Business Manager

marcin.szczepanski@flexhr.pl
Zadzwoń do nas