Recruitment Process Outsourcing - Twój zewnętrzny dział HR | FlexHR

Czym jest RPO?

W przypadku masowych rekrutacji na dane stanowisko/-a, to my stajemy się Twoim zewnętrznym działem HR, odpowiedzialnym za wszystkie aspekty związane z rekrutacją.

Co się zyskuje zlecając RPO?

 • kompleksową usługę HR– od stworzenia opisu stanowiska po rekrutację i selekcję;
 • obniżenie kosztów własnych (rekruterzy są rozliczani przez FlexHR);
 • elastyczne dopasowywanie działań rekrutacyjnych;
 • koordynację i ujednolicenie procesów rekrutacyjnych (master vendor);
 • dostęp do bazy kandydatów FlexHR, a przez to skrócenie czasu rekrutacji.

Kiedy warto przeprowadzić RPO?

Warto skorzystać z RPO, gdy działamy w sektorach zatrudniających jednorazowo duże grupy specjalistów, a rekrutację chcemy przekazać doradcy, który profesjonalnie będzie zawiadywać całym procesem.

Jak we FlexHR przeprowadzamy RPO?

 • określamy opisy stanowisk oraz profile kompetencyjne w porozumieniu z Klientem;
 • ustalamy standardy wszystkich procesów rekrutacyjnych;
 • delegujemy konsultanta/-ów do pracy z Klientem;
 • projektujemy proces rekrutacyjny (z uwzględnieniem m.in. RODO);
 • prowadzimy selekcję kandydatów sprawdzając:
 • czy kandydat potrafi wykonywać tę pracę?  (badamy tzw. „twarde” elementy: np. umiejętności techniczne, znajomość jęz. obcych, analizujemy doświadczenie kandydata pod kątem wymagań stanowiska pracy za pomocą m.in. autorskiej Baterii Narzędzi Psychometrycznych DIPO oraz wywiadów pogłębionych);
 • czy kandydat będzie wykonywać tę pracę? (badamy motywację do podjęcia pracy, dopasowanie do danego stanowiska poprzez wywiad pogłębiony);
 • czy kandydat jest odpowiednią osobą? (sprawdzamy zachowania zewnętrzne za pomocą narzędzi Extended Disc®, badamy referencje - gł. przełożeni z 2-3 ostatnich miejsc pracy, opcjonalnie badamy opinie klientów; dopasowanie do kultury organizacyjnej, oczekiwania finansowe oraz pozafinansowe, referencje oraz wizerunek kandydata w social media - wywiad pogłębiony, sprawdzenie referencji oraz background screening);
 • wybieramy osoby, które podejmą pracę;
 • Klient akceptuje zaproponowanych kandydatów.

Skontaktuj się z nami

Wysyłając powyższe dane zgadzam się na wykorzystanie ich w sposób opisany w Polityce prywatności FlexHR. https://flexhr.pl/polityka-prywatnosci/

 

Na wszystkie pytania odpowie


Marcin Szczepański

Business Manager

marcin.szczepanski@flexhr.pl
Zadzwoń do nas