Szkolenia zamknięte - tylko dla Twojej firmy | FlexHR

Czym są szkolenia zamknięte?

To inwestycja finansów i czasu w rozwój Twoich pracowników. Ich rozwój, to rozwój Twojej firmy.

Co się zyskuje dzięki szkoleniom zamkniętym?  

 • pracownicy nabywają nową wiedzę i umiejętności, dzięki którym mogą podnieść jakość swoich działań, skrócić czas na wykonanie produktu lub usługi;
 • możliwe obniżenie kosztów produkcji;
 • ograniczenie liczby błędów;
 • Tworzenie środowiska pracy przyjaznego i sprzyjającego rozwojowi.

Jak we FlexHR przeprowadzamy szkolenia zamknięte?  

 • analizujemy potrzeby szkoleniowe;
 • dogłębnie weryfikujemy oraz oceniamy obszar interwencji i wsparcia;
 • określamy preferencje szkoleniowe uczestników;
 • opracowujemy programy szkoleniowe;
 • konsultujemy cele, rezultatów i formy wsparcia;
 • przygotowujemy materiały szkoleniowe;
 • przeprowadzamy szkolenie;
 • weryfikujemy osiągnięte po szkoleniu rezultaty;
 • opracowujemy i prezentujemy wyniki wraz z zaleceniami doszkoleniowymi;
 • projektujemy utrwalanie rezultatów.

Wybrane tematy szkoleń zamkniętych FlexHR


Szkolenia dla HR i managerów zajmujących się HR
 • pozapłacowe narzędzia motywacji pracowników;
 • badanie potrzeb szkoleniowych pracowników;
 • badanie efektywności szkoleń;
 • wdrażanie systemu okresowych ocen pracowniczych;
 • budowanie modelu kompetencyjnego;
 • nowoczesny zasady rekrutacji i weryfikacji kandydatów;
 • zarządzanie talentami w firmie;
 • zasady prowadzenia Assessment Centre i Development Centre;
 • ocena pracownicza 360 stopni;
 • zarządzanie stresem managera i pracowników;
 • elastyczne zatrudnienie;
 • train the trainee.


Szkolenia dla managerów:
 • przywództwo i style zarządzania;
 • sztuka prezentacji w pracy managera;
 • asertywność managera na co dzień;
 • zarządzanie zespołem projektowym;
 • podnoszenie efektywności osobistej w pracy managera;
 • proces delegowania i egzekwowania zadań;
 • trening rozwoju umiejętności kierowniczych;
 • zarządzanie konfliktem i sytuacją kryzysową;
 • konstruktywne informacje zwrotne w procesie oceny pracownika;
 • zarządzanie zmianą;
 • zarządzanie produkcją;
 • zarządzanie projektami.

Skontaktuj się z nami

Wysyłając powyższe dane zgadzam się na wykorzystanie ich w sposób opisany w Polityce prywatności FlexHR. https://flexhr.pl/polityka-prywatnosci/

 

Na wszystkie pytania odpowie


Emilia Szypryt

Dyrektor ds. Rozwoju

emilia.szypryt @ flexhr.pl
Zadzwoń do nas