Akademia Managera - inwestycja, która się zwraca | FlexHR

Czym jest Akademia Managera?

Akademia Managera to cykl szkoleń dla managerów z danej firmy, w której tematy szkoleniowe są dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa oraz potrzeb danej grupy managerów. Celami Akademii Managera mogą być:

 • podniesienie kompetencji managerskich – ujednolicenie standardów zarządzania;
 • wykształcenie w uczestnikach postawy liderskiej – pomoc w eliminowaniu błędów w zarządzaniu ludźmi;
 • usprawnienie procesu komunikacji zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i interpersonalnym;
 • zwiększenie umiejętności radzenia sobie z zespołem w sytuacjach trudnych, takich jak konflikty czy zmiany.

Co się zyskuje przeprowadzając Akademię Managera?  

 • Wzrost skuteczności managerów w zakresie podejmowania właściwych decyzji biznesowych;
 • zapobieganie kryzysom w firmie;
 • pracę nad produktywnością pracowników.

Kiedy warto przeprowadzić Akademię Managera?  

Każdy czas jest odpowiedni na podnoszenie kompetencji managerów w firmie. Ale szczególnie warto zadbać o to w perspektywie rozwoju biznesowego danego przedsiębiorstwa – aby managerowie w sposób spójny pomogli przeprowadzić organizację przez zmiany.

Jak we FlexHR przeprowadzamy Akademię Managera?

Akademia Managera to cykl szkoleń, trwający 5-6 miesięcy: w zależności od przyjętej formuły i liczby dni szkoleniowych dla grupy 6-12 os. W trakcie proponujemy 5-godzinny dzień szkoleniowy, pozwalający połączyć udział w Akademii z częściową dostępnością w pracy. Dodatkowo, przed i po szkoleniu, możliwe jest odbycie sesji coachingowej albo konsultingowej z poszczególnymi uczestnikami. Efektywność takiej formuły możliwa jest do zachowania jedynie w przypadku gdy przerwy pomiędzy sesjami nie są dłuższe niż dwa tygodnie. Opcjonalnie możemy zaproponować badanie zachowań zewnętrznych managerów za pomocą narzędzi Extended Disc®.

Każdą Akademię Managera poprzedza audyt potrzeb w oparciu o kontakt z działem HR,rozmowę z zarządem organizacji oraz badanie potrzeb uczestników (wywiady). Na podstawie zebranej wiedzy konstruujemy program optymalny dla danej firmy.

Akademia Managera prowadzona jest w 90% metodami aktywnymi. Należą do nich:

 • dyskusja moderowana, w dużej grupie i małych zespołach;
 • miniwykład/prezentacja wzmacniana narzędziami audiowizualnymi;
 • ćwiczenia indywidualne oraz grupowe (inscenizacje, testy, formularze, praktyczne symulacje, modelowanie zachowań);
 • praca nad projektem;
 • studium przypadku, bazujące na zdarzeniach modelowych;
 • gry szkoleniowe, uruchamiające głęboki proces zmian;
 • zadania wdrożeniowe, ukierunkowujące na praktykę zastosowania wiedzy.

Skontaktuj się z nami

Wysyłając powyższe dane zgadzam się na wykorzystanie ich w sposób opisany w Polityce prywatności FlexHR. https://flexhr.pl/polityka-prywatnosci/

 

Na wszystkie pytania odpowie


Emilia Szypryt

Dyrektor ds. Rozwoju

emilia.szypryt @ flexhr.pl
Zadzwoń do nas