FlexHR | Rozwój pracowników | Doradztwo Personalne

Czym jest doskonalenie procesów rozwoju pracowników?

Jest to praca nad wewnętrzną polityką i działaniami firmy w obszarze rozwijania pracowników na następujących obszarach:

 • dostarczania wiedzy zawodowej/branżowej;
 • kształtowania umiejętności zawodowych;
 • kształtowania umiejętności społecznych;
 • modelowania zachowań pożądanych w środowisku pracy.

Co się zyskuje wprowadzając doskonalenie procesów rozwoju pracowników?

Firmy inwestujące w pracowników oraz dbające o ich rozwój we właściwych dla danej osoby obszarach:

 • zyskują wzrost satysfakcji klientów;
 • notują niższą rotację;
 • cieszą się wysokim poziomem satysfakcji swojej kadry, czyli pierwszych ambasadorów przedsiębiorstwa;
 • zauważają wzrost produktywności.

 Jak FlexHR pomaga w ramach doskonalenia procesów rozwoju pracowników?  

W zależności od charakteru i potrzeb przedsiębiorstwa pomagamy w:

 • modelowaniu procesu;
 • opracowywaniu regulaminu szkoleń;
 • opracowaniu dokumentów pomocniczych jak matryca kompetencji, matryca szkoleń;
 • podpowiadamy jak pracować z dostawcami;
 • pokazujemy jak prowadzić analizę potrzeb szkoleniowych;
 • uczymy jak budować indywidualne plany rozwoju;
 • pomagamy dobrać adekwatne do potrzeb organizacji narzędzia diagnozy i badania kompetencji;
 • wspieramy trenerów wewnętrznych w pełnieniu funkcji – programy train the trainers;
 • wspomagamy w doborze właściwych form rozwoju pracowników do celów.
 

Na wszystkie pytania odpowie


Artur Rogosz

Business Manager

artur.rogosz@flexhr.pl
Zadzwoń do nas