FlexHR | Opis stanowiska pracy

Czym jest opis stanowiska?

Opis stanowiska to dokument opisujący kto ma wykonywać daną pracę, jak ma ją wykonywać oraz jaki ma ona dać efekt.

Kiedy warto zastosować opis stanowiska?

Warto sporządzić opis stanowiska, gdy chcemy efektywnie przeprowadzać następujące procesy:

 • planowanie i przeprowadzanie rekrutacji, w tym konstruowanie ogłoszeń;
 • planowanie wynagrodzeń, systemów premiowania i benefitów pozapłacowych;
 • planowanie ścieżek kariery;
 • planowanie programów rozwojowych;
 • planowanie i przeprowadzanie ocen pracowniczych;
 • zarządzanie wydajnością.

Co się zyskuje poprzez stworzenie opisu stanowiska?  

 • wiedzę o danym miejscu pracy oraz o osobie, która ma je zajmować;
 • optymalizację działań związanych z pozyskaniem właściwego pracownika, jego utrzymaniem i rozwojem;
 • pełny obraz o danym stanowisku można uzyskać poprzez dołączenie tzw. profilu kompetencyjnego.

Jak we FlexHR tworzymy opisy stanowisk?

 • prowadzimy wywiady z pracownikami co do faktycznych obowiązków na danym stanowisku;
 • sprawdzamy jaką wiedzę i umiejętności powinien posiadać pracownik, aby właściwie wykonywać swoje zadania;
 • analizujemy możliwe ścieżki kariery wewnątrz organizacji;
 • ustalamy role i wartości danego stanowiska dla firmy, co będzie prowadziło do ustalenia siatki wynagrodzeń.
 

Na wszystkie pytania odpowie


Artur Rogosz

Business Manager

artur.rogosz@flexhr.pl
Zadzwoń do nas