Nowoczesne oceny pracowników. Wiemy jak to zrobić | FlexHR

Czym są nowoczesne oceny pracownicze?

Dawne rozbudowane systemy ocen pracowniczych sprowadzające się do arkusza oceny raz do roku odchodzą do historii ZZL. Nowoczesne podejście do oceniania jest zwinne i elastyczne.
To szansa na spotkania z pracownikami oraz wymianę informacji zwrotnych, planowanie działań i rozwijanie samodzielności w pracownikach. Bardziej opierają się o aktywność i kompetencje managera niż o sztywne procedury.

Co się zyskuje dzięki nowoczesnym ocenom pracowniczym?

Nowoczesne oceny pracowników umożliwiają wymianę informacji dotyczących:
 • trudności i problemów pracowników z realizacją zadań zawodowych;
 • oczekiwań managera względem pracownika;
 • korygowania niewłaściwych nawyków pracowniczych;
 • zagrożeń płynących dla organizacji, które jeszcze nie są problemem.
Nowoczesne oceny pracowników pozwalają na:
 • obniżenie ryzyka wystąpienia konfliktów na linii manager-pracownik i pracownik-pracownik;
 • zwiększenie wydajności i efektywności pracy;
 • obiektywne kryteria w awansowaniu i wynagradzaniu pracowników;
 • precyzyjne określanie potrzeb szkoleniowych;
 • dobór odpowiednich narzędzi motywacyjnych;
 • rozpoznanie i zaktywizowanie potencjału pracowników zgodnie ze strategią firmy;
 • zwiększenie identyfikacji pracowników z firmą.

Kiedy warto wdrożyć nowoczesne oceny pracownicze?  

 • kiedy istnieje potrzeba zbudowania lub zmodyfikowania systemu motywacyjnego;
 • kiedy istnieje potrzeba pobudzenia potencjału pracowników w celu realizacji celów strategicznych firmy;
 • kiedy organizacja ma rozbudowaną strukturę;
 • kiedy przedsiębiorstwo dynamicznie się rozwija i systematycznie zwiększa ilość zatrudnionych osób;
 • kiedy wyniki pracy na poszczególnych stanowiskach są trudne do zmierzenia wskaźnikami ilościowymi.

Jak we FlexHR wdrażamy nowoczesne oceny pracownicze?

 • AUDYT: zbadanie sytuacji wyjściowej, charakterystyki branży, potrzeb przedsiębiorstwa, kierunków rozwojowych;
 • UZGODNIENIA: sprawdzenie potrzeb organizacji odnośnie systemu ocen pracowniczych, zebranie oczekiwań wszystkich uczestników systemu;
 • PROJEKT SYSTEMU OCEN/ZMIAN W OCENACH: opracowanie narzędzi, procedur, regulaminów w odniesieniu do potrzeb organizacji i uczestników;
 • SZKOLENIE: przeprowadzenie szkoleń dla uczestników systemu, nauczenie przeprowadzania rozmów oceniających;
 • ASYSTA WE WDROŻENIU: doradztwo w trakcie przeprowadzania wdrożenia, pomoc w przeprowadzaniu pilotażu systemu;
 • EWALUACJA: zbadanie efektów pierwszego zastosowania.

Skontaktuj się z nami

Wysyłając powyższe dane zgadzam się na wykorzystanie ich w sposób opisany w Polityce prywatności FlexHR. https://flexhr.pl/polityka-prywatnosci/

 

Na wszystkie pytania odpowie


Emilia Szypryt

Dyrektor ds. Rozwoju

emilia.szypryt @ flexhr.pl
Zadzwoń do nas