FlexHR | Nowoczesne oceny pracowników | Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia

Czym są nowoczesne oceny pracownicze?

Dawne rozbudowane systemy ocen pracowniczych sprowadzające się do arkusza oceny raz do roku odchodzą do historii ZZL. Nowoczesne podejście do oceniania jest zwinne i elastyczne.
To szansa na spotkania z pracownikami oraz wymianę informacji zwrotnych, planowanie działań i rozwijanie samodzielności w pracownikach. Bardziej opierają się o aktywność i kompetencje managera niż o sztywne procedury.

Co się zyskuje dzięki nowoczesnym ocenom pracowniczym?

Nowoczesne oceny pracowników umożliwiają wymianę informacji dotyczących:
 • trudności i problemów pracowników z realizacją zadań zawodowych;
 • oczekiwań managera względem pracownika;
 • korygowania niewłaściwych nawyków pracowniczych;
 • zagrożeń płynących dla organizacji, które jeszcze nie są problemem.
Nowoczesne oceny pracowników pozwalają na:
 • obniżenie ryzyka wystąpienia konfliktów na linii manager-pracownik i pracownik-pracownik;
 • zwiększenie wydajności i efektywności pracy;
 • obiektywne kryteria w awansowaniu i wynagradzaniu pracowników;
 • precyzyjne określanie potrzeb szkoleniowych;
 • dobór odpowiednich narzędzi motywacyjnych;
 • rozpoznanie i zaktywizowanie potencjału pracowników zgodnie ze strategią firmy;
 • zwiększenie identyfikacji pracowników z firmą.

Kiedy warto wdrożyć nowoczesne oceny pracownicze?  

 • kiedy istnieje potrzeba zbudowania lub zmodyfikowania systemu motywacyjnego;
 • kiedy istnieje potrzeba pobudzenia potencjału pracowników w celu realizacji celów strategicznych firmy;
 • kiedy organizacja ma rozbudowaną strukturę;
 • kiedy przedsiębiorstwo dynamicznie się rozwija i systematycznie zwiększa ilość zatrudnionych osób;
 • kiedy wyniki pracy na poszczególnych stanowiskach są trudne do zmierzenia wskaźnikami ilościowymi.

Jak we FlexHR wdrażamy nowoczesne oceny pracownicze?

 • AUDYT: zbadanie sytuacji wyjściowej, charakterystyki branży, potrzeb przedsiębiorstwa, kierunków rozwojowych;
 • UZGODNIENIA: sprawdzenie potrzeb organizacji odnośnie systemu ocen pracowniczych, zebranie oczekiwań wszystkich uczestników systemu;
 • PROJEKT SYSTEMU OCEN/ZMIAN W OCENACH: opracowanie narzędzi, procedur, regulaminów w odniesieniu do potrzeb organizacji i uczestników;
 • SZKOLENIE: przeprowadzenie szkoleń dla uczestników systemu, nauczenie przeprowadzania rozmów oceniających;
 • ASYSTA WE WDROŻENIU: doradztwo w trakcie przeprowadzania wdrożenia, pomoc w przeprowadzaniu pilotażu systemu;
 • EWALUACJA: zbadanie efektów pierwszego zastosowania.
 

Na wszystkie pytania odpowie


Artur Rogosz

Business Manager

artur.rogosz@flexhr.pl
Zadzwoń do nas