Doskonalenie on-boardingu i adaptacji | FlexHR

Czym jest on-boarding i adaptacja?

On-boarding to kilka pierwszych dni nowego pracownika w naszej organizacji. Często decydują o jego nastawieniu oraz o tempie podejmowych przez niego właściwych zadań.

Adaptacja trwa trochę dłużej niż kilka pierwszych dni w pracy i jest czasem uczenia się pracy na danym stanowisku, a także reguł panujących w danej organizacji. W zależności od stanowiska i doświadczenia pracownika może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Zwykle już podczas adaptacji pracownicy podejmują decyzje dotyczące swojej kariery zawodowej w danej organizacji.

Co się zyskuje poprzez doskonalenie działań on-boardingowych i adaptacyjnych?

 • zbudowanie wizerunku troskliwego przedsiębiorcy co pomaga pozyskiwać kolejnych kandydatów;
 • szybsze wdrożenie pracownika w obowiązki;
 • sprawne załatwienie początkowych formalności związanych z zatrudnieniem;
 • utrzymanie początkowego entuzjazmu pracownika;
 • uniknięcie porzucenia pracy, które zdarza się m.in. w wyniku chaotycznego zapoznawania pracownika z pierwszymi obowiązkami.

Podczas adaptacji pracodawca dodatkowo zyskuje:  

 • gruntowne zapoznanie pracownika z normami, wymaganą jakością pracy bez generowania luk w wiedzy pracowników;
 • rozpoznanie potencjału i talentów nowego pracownika;
 • przyśpieszenie czasu kiedy pracownik jest w pełni efektywny na stanowisku;
 • związanie pracownika z organizacją;
 • budowanie lojalności i zaangażowania;
 • zaplanowany przepływ wiedzy i dobrych praktyk w organizacji.

Jak we FlexHR przeprowadzamy działań on-boardingowych i adaptacyjnych?

 • bazując na naszym doświadczeniu jako agencji pracy pomagamy zdiagnozować braki w obecnych procesach;
 • wspieramy w budowie nowego procesu on-boardingu i/albo adaptacji w oparciu o najtrafniejsze w branży rozwiązania oraz o doradztwo przy wdrożeniu zmian;
 • doskonalimy proces on-boardingu i/albo adaptacji tak, aby osiągać cele i korzyści z ich realizacji bez nadmiernego obciążenia pracowników prowadzących faktyczną adaptację;
 • szkolimy pracowników, by nie tylko posiadali wiedzę odnośnie procedur, ale także umiejętnie je stosowali;
 • pomagamy przygotować materiały i narzędzia pomocne w on-boardingu i/albo adaptacji w danym przedsiębiorstwie;
 • prowadzimy badanie zachowań zewnętrznych nowych pracowników za pomocą narzędzi Extended Disc®.

Skontaktuj się z nami

Wysyłając powyższe dane zgadzam się na wykorzystanie ich w sposób opisany w Polityce prywatności FlexHR. https://flexhr.pl/polityka-prywatnosci/

 

Na wszystkie pytania odpowie


Emilia Szypryt

Dyrektor ds. Rozwoju

emilia.szypryt @ flexhr.pl
Zadzwoń do nas