FlexHR | Budowanie profili kompetencyjnych | Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia

Czym jest profil kompetencyjny?

To zestawienie najważniejszych kompetencji wymaganych od poszczególnych pracowników na stanowiskach pracy. Stanowi podstawę prowadzenia efektywnej polityki personalnej w nowoczesnej firmie.

Co się zyskuje przygotowując profil kompetencyjny?

 • sprecyzowanie oczekiwań managerów względem nowo rekrutowanych pracowników;
 • skuteczniejsza likwidacja luk kompetencyjnych;
 • wzrost poczucia pewności, iż zrekrutowana osoba zwiąże się z firmą na dłużej;
 • racjonalniejsza adaptacja pracownika;
 • planowanie ścieżek rozwoju i/albo sukcesji w firmie;
 • skuteczne narzędzie dla managerów do korygowania efektywności pracy.

Jak we FlexHR tworzymy profile kompetencyjne?  

 • opieramy się na celach, jakie Klient chce zrealizować w długotrwałej perspektywie w procesie zarządzania kapitałem ludzkim;
 • wspólnie wypracowujemy optymalny model kompetencji dla danej organizacji;
 • przeprowadzamy audyt, korzystając m.in. z wiedzy i doświadczenia managerów;
 • wypracowujemy liczbę kompetencji, definicje poszczególnych kompetencji, skalę oceny a także wskaźniki zachowań (po których poznamy, że ktoś takową kompetencję posiada);
 • tworzymy macierz kompetencji, przez pryzmat której tworzone są profile kompetencyjne dla poszczególnych stanowisk lub grup stanowisk.

FlexHR pomaga także w:

 • dostosowaniu dokumentów firmowych do potrzeb pracy kompetencjami;
 • zaprojektowaniu dokumentów zarządzania kompetencjami;
 • badaniu kompetencji i poziomu ich spełniania za pomocą AC/DC albo baterii testów psychometrycznych DIPO opracowanej we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu;
 • określaniu luki kompetencyjnej w wymiarze pracownika a także w wymiarze organizacji;
 • definiowaniu kim jest talent dla organizacji i jak go szukać, badać i rozwijać.
 

Na wszystkie pytania odpowie


Artur Rogosz

Business Manager

artur.rogosz@flexhr.pl
Zadzwoń do nas