FlexHR | Badania satysfakcji i zaangażowania | Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia

Czym jest badanie satysfakcji i zaangażowania?

To system diagnozy, który obszar w organizacji należy udoskonalić, aby wzrosła, a także system wczesnego ostrzegania.

Kiedy warto zastosować badanie satysfakcji i zaangażowania?  

Kiedy obserwujemy:
 • niższą produktywność;
 • wyższą absencję pracowniczą (w tym krótkoterminową);
 • zwiększoną rotację, spadek jakości; spadek satysfakcji klientów (błędy i/albo niższa jakość usług); spadek atrakcyjności pracodawcy;
 • niedostateczne zachowania prospołeczne między współpracownikami oraz w relacji pracownik – przełożony;
 • działania kontrproduktywne, czyli szkodzące organizacji jak: marnotrawienie zasobów, przedłużanie przerw, realizacja zadań własnych w czasie pracy.

Co się zyskuje poprzez badanie satysfakcji i zaangażowania z FlexHR?  

 • raport uwzględniający wyniki badań oraz obszary udoskonaleń organizacyjnych;
 • pogłębioną informację dot. obszarów wysokiej i niskiej satysfakcji w organizacji;
 • doradztwo w obszarze możliwych rozwiązań organizacyjnych;
 • sprawność gromadzenia informacji dzięki zastosowaniu personalizowanego narzędzia on-line;
 • wsparcie w procesie komunikowania badania oraz wyników badania.

Jak we FlexHR przeprowadzamy badanie satysfakcji i zaangażowania?

 • przeprowadzamy pre-audyt oraz audyt rozszerzony;
 • w zależności od potrzeb zapewniamy doradztwo albo szkolenie dla managerów w zakresie zarządzania satysfakcją i zaangażowaniem pracowników;
 • prowadzimy anonimowe badanie on-line wśród pracowników za pomocą autorskiego narzędzia FlexHR (opcjonalnie przeprowadzamy wywiady pogłębione);
 • Przygotowujemy raport (opcjonalnie: w suplemencie zawieramy możliwe drogi działania w ramach programu naprawczego).
 

Na wszystkie pytania odpowie


Artur Rogosz

Business Manager

artur.rogosz@flexhr.pl
Zadzwoń do nas