Audyty - liczy się rzetelna wiedza o organizacji | FlexHR

Jakie audyty przeprowadzamy?

 • Pre-audyt to wstępne rozpoznanie sytuacji, prowadzone główne przez wywiady z kluczową dla procesu osobą. Pre-audyt pozwala na ogólne rozpoznanie obszaru interwencji, bazując na informacjach dostarczanych bezpośrednio przez zamawiającego. Pre-audyt jest częścią każdej usługi z obszaru wsparcia HR i jest przeprowadzany przed nią. .
 • Audyt procesu to rozbudowany proces badawczy z zastosowaniem technik analitycznych, dzięki któremu dociera się do sedna zagadnienia, a także identyfikuje wszystkie istotne zakłócenia w procesie. Przykładem może być audyt procesu rekrutacji, gdzie poza wywiadami z wykonawcami procesu, brane są pod uwagę m.in. potrzeby organizacji, dokumentacja, charakterystyka rynku pracy i opinia osób nowo zrekrutowanych. Audyt procesu pozwala zbliżyć się do obiektywnego oglądu sytuacji.
 • Audyt personalny to rozpoznanie kapitału ludzkiego jakim dysponuje przedsiębiorstwo. Badane są kompetencje i potencjał zawodowy pracowników pod kątem planów i potrzeb firmy. Przeprowadza się go zarówno dla pojedynczych pracowników, jak i kluczowych grup pracowników.
 • Audyt funkcji personalnej to ocena efektywności pracy działu HR w kontekście dostarczania organizacji pożądanych wartości. Podczas audytu bada się, na ile osoby realizujące funkcję personalną spełniają oczekiwania organizacji.

Co się zyskuje przeprowadzając audyty?  

 • obiektywną wiedzę o organizacji, poszerzonej o mało widoczne zjawiska;
 • szansę na wprowadzenie działań usprawniających;
 • możliwość zaprojektowania trafniejszych rozwiązań.

Kiedy warto przeprowadzić audyty?  

  Zawsze, gdy:
 • są trudności i nie znamy ich przyczyny;
 • wprowadzane są zmiany w organizacji;
 • uruchamiane są projekty rozwojowe;
 • notowane są niesatysfakcjonujące wyniki;
 • rozpoczynane są znaczące inwestycje.

Jak we FlexHR przeprowadzamy audyty?

 1. analizujemy ogólny zakres projektu;
 2. identyfikujemy możliwe przyczyny trudności;
 3. budujemy plan audytu z wyszczególnieniem tego, co i jakimi metodami będziemy badać. A także ustalamy szczegółowy harmonogram;
 4. sprawdzamy dokumenty, ale przede wszystkim…
 5. … rozmawiamy z ludźmi. Wywiady z pracownikami są najcenniejszym źródłem wiedzy. Zdarza się, że pracownicy najniższego szczebla organizacyjnego wiedzą i zauważają więcej niż managerowie najwyższego szczebla;
 6. selekcjonujemy i weryfikujemy informacje;
 7. porządkujemy informacje wg ustalonego schematu;
 8. tworzymy raport wraz z rekomendacjami;
 9. możliwe włączenie badania zachowań pracowników narzędziem Extended Disc®.

Skontaktuj się z nami

Wysyłając powyższe dane zgadzam się na wykorzystanie ich w sposób opisany w Polityce prywatności FlexHR. https://flexhr.pl/polityka-prywatnosci/

 

Na wszystkie pytania odpowie


Emilia Szypryt

Dyrektor ds. Rozwoju

emilia.szypryt @ flexhr.pl
Zadzwoń do nas