FlexHR | Assessment Centre / Development Centre | Doradztwo Personalne Agencja Zatrudnienia

Czym jest AC/DC?

To narzędzie do jak najdokładniejszej diagnozy kompetencji pracowników przyszłych (Assessment Centre) albo obecnych (Development Centre). Development Centre pozwala też na opracowanie planu rozwojowego dla badanych osób.

Co się zyskuje dzięki AC/DC?  

 • wiarygodne i ważne informacje na temat mocnych stron i obszarów do rozwoju swoich przyszłych/obecnych pracowników;
 • możliwość planowania działań rozwojowych dla badanych osób (szkolenia, coaching, mentoring, ścieżki kariery);
 • obiektywne porównanie kandydatów do pracy albo pracowników oraz wiarygodną i uczciwą podstawę do podejmowania decyzji kadrowych.

Kiedy warto przeprowadzić AC/DC?  

 • przy tworzeniu osobistych, wymiernych planów rozwoju;
 • w procesie identyfikacji wewnętrznego talentu;
 • podczas wspierania dalszego rozwoju talentów i rozwijania umiejętności zarządzania pracownikami.

Jak we FlexHR przeprowadzamy AC/DC?

 • program jest ustalany z Klientem – badamy od 4 do 8 kompetencji;
 • w trakcie sesji stosujemy m.in. ćwiczenia, testy czy wywiady behawioraln;.
 • sesja trwa od 1 (AC) do 2-3 dni (DC);
 • każdy uczestnik sesji jest obserwowany przez asesora;
 • na zakończenie przygotowujemy raport, który pokazuje stopień zgodności zachowań pracownika z wartościami firmy.
 

Na wszystkie pytania odpowie


Artur Rogosz

Business Manager

artur.rogosz@flexhr.pl
Zadzwoń do nas