Try & Hire - elastyczne zatrudnienie na stałe | FlexHR
 

Czym jest Try & Hire?

FlexHR prowadzi rekrutację pracownika na dane stanowisko i zatrudnia go na okres próbny delegując do pracy u Klienta. Po zakończeniu okresu próbnego pracownik przechodzi formalnie do kadr Klienta.

Co się zyskuje zlecając Try & Hire?

 • profesjonalną rekrutację zgodnie z ustalonymi kryteriami;
 • obniżenie kosztów administracyjnych;
 • możliwość dobrego poznania nowego pracownika przed podpisaniem z nim umowy o pracę;
 • profesjonalną opiekę konsultantów, którzy odpowiadają za realizację zadania – od momentu rekrutacji do zakończenia okresu próbnego i przejęcia pracownika przez Klienta;
 • przejęcie przez agencję działań związanych z dokumentacją;
 • opcję przedłużenia współpracy z pracownikiem o kolejny okres próbny.

Kiedy warto przeprowadzić Try & Hire?

Warto skorzystać z Try & Hire, gdy chcemy poświęcić czas okresu próbnego na wnikliwą obserwację nowej osoby i/albo chcemy obniżyć koszty administracyjne związane z obsługą kadrowo-płacową.

Jak we FlexHR przeprowadzamy Try & Hire?

 • określamy wspólnie z Klientem profil kandydata;
 • projektujemy proces rekrutacyjny (z uwzględnieniem m.in. RODO);
 • prowadzimy selekcję kandydatów sprawdzając:
 • czy kandydat potrafi wykonywać tę pracę?  (badamy tzw. „twarde” elementy: np. umiejętności techniczne, znajomość jęz. obcych, analizujemy doświadczenie kandydata pod kątem wymagań stanowiska pracy za pomocą ww. testów oraz wywiadów pogłębionych);
 • czy kandydat będzie wykonywać tę pracę? (badamy motywację do podjęcia pracy, dopasowanie do danego stanowiska poprzez wywiad pogłębiony);
 • czy kandydat jest odpowiednią osobą? (sprawdzamy zachowania zewnętrzne za pomocą narzędzi Extended Disc®; badamy referencje - gł. przełożeni z 2-3 ostatnich miejsc pracy, opcjonalnie badamy opinie klientów; dopasowanie do kultury organizacyjnej, oczekiwania finansowe oraz pozafinansowe, referencje oraz wizerunek kandydata w social media - wywiad pogłębiony, sprawdzenie referencji oraz background screening);
 • prezentujemy profile wyselekcjonowanych kandydatów;
 • Klient spotyka się z wybranymi osobami, dokonuje wyboru;
 • zatrudniamy wybranego kandydata na okres próbny i delegujemy go do pracy u Klienta.
 • do momentu przejęcia pracownika przez Klienta zajmujemy się wszystkimi kwestiami administracyjnymi związanymi z delegowanym pracownikiem.

Skontaktuj się z nami

Wysyłając powyższe dane zgadzam się na wykorzystanie ich w sposób opisany w Polityce prywatności FlexHR. https://flexhr.pl/polityka-prywatnosci/

 

Na wszystkie pytania odpowie


Marcin Szczepański

Business Manager

marcin.szczepanski@flexhr.pl
Zadzwoń do nas