Pracownicy tymczasowi z Polski. Elastyczne rozwiązanie od FlexHR
 

Czym jest praca tymczasowa?

To kompleksowa usługa polegająca na rekrutacji, zatrudnieniu przez FlexHR i oddelegowaniu pracowników do pracy u Klienta.

Co się zyskuje zlecając pracę tymczasową?

 • kompleksową usługę HR, gdzie rekrutacja, zatrudnienie i obsługa administracyjna są w całości prowadzone przez FlexHR;
 • obniżenie kosztów własnych;
 • elastyczne dopasowywanie działań rekrutacyjnych;
 • krótkie okresy wypowiedzenia (3-7 dni);
 • możliwość bardzo szybkiego uzupełnienia wakatu;
 • dostęp do bazy kandydatów FlexHR, a przez to skrócenie czasu rekrutacji.

Kiedy warto zlecić pracę tymczasową?

Ta usługa sprawdza się głównie w firmach produkcyjnych, zwłaszcza w tych, które charakteryzują się sezonowością produkcji i potrzebują zwiększonej liczby pracowników na określony czas.

Jak we FlexHR świadczymy działania w ramach pracy tymczasowej?

 • określamy warunki, które powinien spełniać kandydat oraz liczbę osób do zatrudnienia na dane stanowisko
 • prowadzimy rekrutację (z uwzględnieniem m.in. RODO);
 • prowadzimy selekcję kandydatów sprawdzając, w zależności od potrzeb, ich predyspozycje do pracy na danym stanowisku (np. testy manualne);
 • wybieramy osoby, które podejmą pracę;
 • klient akceptuje zaproponowanych kandydatów;
 • Podpisujemy umowy, kierujemy na badania medycyny pracy oraz na szkolenie BHP (organizuje Klient);
 • Pracownik pracuje na sprzęcie Klienta oraz w jego strukturach, ale jest rozliczany pod kątem kadrowo-płacowym przez FlexHR jako jego formalnego pracodawcę

Skontaktuj się z nami

Wysyłając powyższe dane zgadzam się na wykorzystanie ich w sposób opisany w Polityce prywatności FlexHR. https://flexhr.pl/polityka-prywatnosci/

 

Na wszystkie pytania odpowie


Marcin Szczepański

Business Manager

marcin.szczepanski@flexhr.pl
Zadzwoń do nas