HR W BIZNESIE 2017. Warto sięgać po rozwiązania

Pierwsza edycja konferencji HR W BIZNESIE Trendy już znamy, czas na rozwiązania, którą organizowaliśmy wraz z Wyższą Szkołą Bankową, zaczęła się niczym u Hitchcocka. Od trzęsienia ziemi.

Czas inspiracji

Niby wszyscy wiemy, że technologia postępuje a na rynek wchodzą nowe pokolenia z nowymi zwyczajami i nową mentalnością. Jednak prelekcja Magdaleny Dziewguć (Google) bardzo dobitnie uświadomiła uczestnikom, że postępowi nie można li i wyłącznie się przyglądać z ciekawością naukowca, ale przede wszystkim należy mierzyć się z nim z pozycji praktyka.

Dla większości z uczestników konferencji owa zmaganie się z wykorzystaniem nowych technologii w działaniach HR-owych wydaje się być – mniej lub bardziej – wymagające. Przykład firmy iQor pokazał jednak, że mogą być one sprzymierzeńcem. Bydgoski oddział firmy stworzył grę na użytek wewnętrzny, dzięki której firma może skutecznie komunikować swoim pracownikom system wartości, wdrażany na skalę globalną. Nagradzany w kraju i za granicą projekt bydgoskiego oddziału firmy, stworzony pod przewodnictwem prelegentki – Kristiny Hryncewicz – wzbudził zainteresowanie i podziw  uczestników.

Nie mniejszy zachwyt wywołała obecność i praca Klaudii Tolman (Ryślicielka®). Graphic Recording zastosowany podczas wykładów i myślenie wizualne przećwiczone podczas warsztatów okazują się być jednymi z bardziej atrakcyjnych narzędzi, które mogą być wykorzystane również w pracy HR-owej.

Wykorzystanie technologii, zmiana sposobu komunikacji podporządkowana jest jednak jednemu celowi – przyciągnięciu i utrzymaniu pracowników. A zatem działaniom z zakresu Employer Branding. Aleksandra Zielonka-Wiśniewska (Atos GDC Poland) opowiedziała o tym, jak Atos GDC Poland radzi sobie z materią EB. Następnie uczestnicy warsztatów poprowadzonych przez prelegentkę wygenerowali pomysły, które mogą zastosować w swoich organizacjach.

Działania specjalistów ds. HR i zarządów powinny być wsparciem w rozwoju pracownika. Dobrze jest jeśli kształtują one – wzmacniają lub korygują – postawy ludzi, z którymi pracujemy. Wystąpienie Joanny Pulkowskiej-Ulfig (Inspirito) przypominało o podstawie psychologicznej, którą można wykorzystać w działaniach, zmierzających do rozwoju pracowników.

Obecnie często mówi się o małych firmach rodzinnych, podkreślając ich znaczenie dla gospodarki i prowadząc refleksje nad ich funkcjonowaniem.  Według Anny Holz (Biurfol), bazującej na swoim doświadczeniu, podstawą sprawnego działa przedsiębiorstwa tego typu są trzy filary: empatia, rozwój oraz autorytet.

Stawiamy na praktykę

Jak zwykle podczas konferencji takich jak HR W BIZNESIE, to warsztaty były ich sednem i sercem. Nowe narzędzia rekrutacyjne, nowe sposoby przekazu, umiejętność analizy danych każdego dnia przewijających się przez ręce HR-owców czy dostrzeganie zagrożeń wizerunkowych to tematy poruszane podczas spotkań. Oprócz wspomnianych wyżej warsztatów z Employer Brandingu oraz myślenia wizualnego, uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z FRIS jako metodą rekrutacji i zarządzania kadrami (Anna Jurewicz i Dorota Jakubczak – Centrum Organizacji Szkoleń), nauczyć się radzenia sobie z kryzysami wizerunkowymi firmy w mediach społecznościowych (Marta Daniel i Artur Grendzicki – CTDP/Contact Center) czy liczyć wskaźniki w HR. Ostatni z wymienionych warsztatów poprowadziła Emilia Szypryt, Manager ds. szkoleń i projektów HR we FlexHR. Dzięki niemu uczestnicy mogli się dowiedzieć m.in. jak wyliczać rentowność inwestycji w kapitał ludzki oraz dlaczego matematyka w HR ma zasadniczy wpływ na kondycję finansową firmy.

Wspólnym mianownikiem HR W BIZNESIE Trendy już znamy, czas na rozwiązania są technologie oraz ich wykorzystanie w branży. Dzięki rozwiązaniom z pogranicza sztucznej inteligencji, psychologii i marketingu funkcjonowanie działów HR ciągle ewoluuje, a naszym zadaniem jest stałe trzymanie ręki na pulsie… i odwaga do ich wdrażania.

Dziękujemy…

…za wszystkie informacje zwrotne – zarówno te na gorąco, zaraz po konferencji oraz te przesłane za pośrednictwem ankiet. Dzięki nim wiemy, że konferencja HR W BIZNESIE Trendy już znamy, czas na rozwiązania spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem, a zaproponowana przez nas formuła spełniła oczekiwania uczestników. Oraz, że istnieje zapotrzebowanie na kolejną edycję. Zatem warto sięgać po rozwiązania. A jednym z nich jest…

… kolejna edycja HR W BIZNESIE, na którą zapraszamy już teraz! Szczegóły – wkrótce.

Recommended Posts
Napisz do nas

Nieczytelne? Zmień tekst.

Wpisz szukane wyrażenie i naciśnij Enter