WSPARCIE HR

Nośnikiem sukcesu firmy jest poziom kadry. Prawidłowy rozwój pracowników przekłada się w sposób bezpośredni na rozwój firmy. System zarządzania zespołem ludzkim powinien być spójny i przejrzysty oraz w pełni zrozumiały dla każdego członka organizacji. Tylko w ten sposób będzie silnie motywował pracowników do podejmowania rzeczywistych wysiłków na rzecz realizacji tych celów, które stawia przed nimi organizacja.

Dla naszych klientów przygotowujemy i prowadzimy

szkolenia otwarte i zamknięte

audyt personalny

system ocen pracowniczych

opisy stanowiskowe

consulting

development centre

akademia menadżera

coaching kariery

badania zaangażowania

ocena 360

Przykładowe rozwiązania dla firm

wsparciehr-assessment-development-centre

Assessment i Development Centre

Jaki jest faktyczny potencjał pracowników? Kto ukrywa w sobie talenty? Kto nadaje się na managera? Jak dalej rozwijać pracowników? Kto dobrze sprawdzi się w konkretnej roli zawodowej?

Odpowiedzi na te pytania może przynieść uczestnictwo w Development Centre (DC), którego celem jest rozwój i ocena kompetencji. Jeżeli przedsiębiorstwo stoi przed decyzją zatrudnienia konkretnych osób, można przeprowadzić Assessment Centre (AC), który skupia się na selekcji odpowiednich kandydatów na stanowisko.

AC/DC to specjalnie zaprojektowany proces, podczas którego uczestnicy wykonują różne zadania, gry, symulacje, ćwiczenia, testy i jednocześnie są obserwowani przez asesorów. Celem jest uchwycenie przejawianych przez uczestnika kompetencji. AC/DC każdorazowo projektuje się mając na uwadze: cel klienta, ilość i rodzaj badanych kompetencji. Ze wszystkich metod oceny kompetencji przyjmuje się, iż AC/DC charakteryzuje się najwyższym stopniem trafności.

Akademia Managera

Silny, kompetentny zespół managerów to fundament każdego przedsiębiorstwa oraz jeden z ważniejszych czynników decydujący o rozwoju firmy. Dlatego warto inwestować w wiedzę i umiejętności osób zarządzających przedsiębiorstwem i pracownikami. Pozycja managera poza wiedzą branżową, wymaga posiadania dobrze rozwiniętych kompetencji „miękkich”. W naszej akademii managerowie mają szansę zdobyć nowe umiejętności, udoskonalić już posiadane, a także uświadomić sobie kluczowe obszary zarządzania wpływające na efektywność pracy. W zależności od celu i potrzeb przedsiębiorstwa Akademia trwa między 6 a 12 dni szkoleniowych. W katalogu zagadnień najczęściej poruszanych na szkoleniach znajdują się: delegowanie i egzekwowanie, zarządzanie przez cele, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja z pracownikami, motywowanie, przywództwo sytuacyjne, ocenianie i rozwijanie pracowników. Na Akademię składają się zawsze logicznie powiązane ze sobą tematy szkoleniowe, które pomagają uczestnikom dojść do wymiernych rezultatów w środowisku pracy.

wsparciehr-akademia-managera
wsparciehr-oceny-pracownicze

Oceny pracownicze

Ocenianie jest nieodłącznym elementem pracy każdego managera. Każdy to robi, albo na własną rękę, albo z wykorzystaniem spójnego systemu ocen pracowniczych w przedsiębiorstwie.  Wspieramy przedsiębiorstwa w zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu ocen pracowniczych, tak by były one sprawiedliwe, transparentne oraz użyteczne. Pomagamy zdefiniować przedmiot oceny, kryteria oceniania, a także zbudować dobry dla organizacji arkusz oceny wraz z całą procedurą.

Jednym z ważniejszych etapów oceniania jest przeprowadzenie rozmowy oceniającej z pracownikiem. Rozmowa taka może być przykra i zniechęcająca dla pracownika, ale może także być motywująca do rozwijania się. Uczymy jak przeprowadzić taką rozmowę by stanowiła ona element systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie i była efektywnym narzędziem pracy managera.

Szkolenia otwarte i zamknięte

Celem naszych szkoleń jest doskonalenie „mądrego” zarządzania pracownikami. Mądrego, czyli  zdroworozsądkowego i dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Oferujemy szkolenia otwarte w obszarze szeroko pojętego HR. Na szkoleniach otwartych przekazujemy wiedzę jak wygląda teoria, co mówią badania, ale przede wszystkim uczymy jak adaptować tę teorię na praktykę. Podpowiadamy co z teorii lub badań sprawdza się na co dzień, a co jest wyłącznie akademickim rozważaniem. Szkolenia otwarte organizowane są cyklicznie i każdy zainteresowany tematem jest mile widziany, niezależnie w jakim przedsiębiorstwie pracuje.

Szkolenia zamknięte dedykowane są potrzebom konkretnego przedsiębiorstwa, skupiają się na praktycznych aspektach zarządzania pracownikami, na doskonaleniu zachowań i umiejętności, rozszerzaniu świadomości. Szkolenie zamknięte jest indywidualnym projektem, poprzedzonym rozpoznaniem potrzeb, które są zaspokajane jego programem.

wsparciehr-szkolenia-zamkniete

Szkolenia HR

Realizujemy szkolenia w formule otwartej (opis najbliższych poniżej) oraz szkolenia zamknięte, które często łączone są z procesem doradczym wdrażania lub udoskonalania procesów HR.

Szkolenia dedykowane są głównie:

pracownikom działów HR

pracownikom, którzy w zakresie obowiązków realizują jeden lub kilka procesów HR

kadrze zarządzającej

firmom nastawionym na rozwój

Naszą misją jest, by szkolenia prócz dostarczania wiedzy i kształtowania umiejętności miały wymiar maksymalnie pragmatyczny i elastycznie dopasowany do aktualnych potrzeb.

Harmonogram szkoleń

Nazwa szkolenia Najbliższy termin Krótki opis
Zarządzanie szkoleniami  OPIS 30 październik 2017 Jak wybierać dobre szkolenia by przynosiły efekt.
Warsztat budowania arkusza oceny OPIS 27 listopad 2017 W jaki sposób tworzyć i aktualizować efektywne narzędzia do oceny pracownika.
System coachingu i mentoringu w firmie OPIS Więcej informacji wkrótce!  Zwiększenie wiedzy oraz świadomości skutecznego stosowania coachingu i mentoringu w doskonaleniu pracowników.
Wartościowanie stanowisk pracy – studium przypadku Więcej informacji wkrótce! Trening trenerów wewnętrznych.
Napisz do nas

Nieczytelne? Zmień tekst.

Wpisz szukane wyrażenie i naciśnij Enter