WSPARCIE HR

Nośnikiem sukcesu firmy jest poziom kadry. Prawidłowy rozwój pracowników przekłada się w sposób bezpośredni na rozwój firmy. System zarządzania zespołem ludzkim powinien być spójny i przejrzysty oraz w pełni zrozumiały dla każdego członka organizacji. Tylko w ten sposób będzie silnie motywował pracowników do podejmowania rzeczywistych wysiłków na rzecz realizacji tych celów, które stawia przed nimi organizacja.

Dla naszych klientów przygotowujemy i prowadzimy

szkolenia otwarte i zamknięte

audyt personalny

system ocen pracowniczych

opisy stanowiskowe

consulting

development centre

akademia menadżera

coaching kariery

badania zaangażowania

ocena 360

Przykładowe rozwiązania dla firm

wsparciehr-assessment-development-centre

Assessment i Development Centre

Jaki jest faktyczny potencjał pracowników? Kto ukrywa w sobie talenty? Kto nadaje się na managera? Jak dalej rozwijać pracowników? Kto dobrze sprawdzi się w konkretnej roli zawodowej?

Odpowiedzi na te pytania może przynieść uczestnictwo w Development Centre (DC), którego celem jest rozwój i ocena kompetencji. Jeżeli przedsiębiorstwo stoi przed decyzją zatrudnienia konkretnych osób, można przeprowadzić Assessment Centre (AC), który skupia się na selekcji odpowiednich kandydatów na stanowisko.

AC/DC to specjalnie zaprojektowany proces, podczas którego uczestnicy wykonują różne zadania, gry, symulacje, ćwiczenia, testy i jednocześnie są obserwowani przez asesorów. Celem jest uchwycenie przejawianych przez uczestnika kompetencji. AC/DC każdorazowo projektuje się mając na uwadze: cel klienta, ilość i rodzaj badanych kompetencji. Ze wszystkich metod oceny kompetencji przyjmuje się, iż AC/DC charakteryzuje się najwyższym stopniem trafności.

Akademia Managera

Silny, kompetentny zespół managerów to fundament każdego przedsiębiorstwa oraz jeden z ważniejszych czynników decydujący o rozwoju firmy. Dlatego warto inwestować w wiedzę i umiejętności osób zarządzających przedsiębiorstwem i pracownikami. Pozycja managera poza wiedzą branżową, wymaga posiadania dobrze rozwiniętych kompetencji „miękkich”. W naszej akademii managerowie mają szansę zdobyć nowe umiejętności, udoskonalić już posiadane, a także uświadomić sobie kluczowe obszary zarządzania wpływające na efektywność pracy. W zależności od celu i potrzeb przedsiębiorstwa Akademia trwa między 6 a 12 dni szkoleniowych. W katalogu zagadnień najczęściej poruszanych na szkoleniach znajdują się: delegowanie i egzekwowanie, zarządzanie przez cele, rozwiązywanie konfliktów, komunikacja z pracownikami, motywowanie, przywództwo sytuacyjne, ocenianie i rozwijanie pracowników. Na Akademię składają się zawsze logicznie powiązane ze sobą tematy szkoleniowe, które pomagają uczestnikom dojść do wymiernych rezultatów w środowisku pracy.

wsparciehr-akademia-managera
wsparciehr-oceny-pracownicze

Oceny pracownicze

Ocenianie jest nieodłącznym elementem pracy każdego managera. Każdy to robi, albo na własną rękę, albo z wykorzystaniem spójnego systemu ocen pracowniczych w przedsiębiorstwie.  Wspieramy przedsiębiorstwa w zaprojektowaniu i wdrożeniu systemu ocen pracowniczych, tak by były one sprawiedliwe, transparentne oraz użyteczne. Pomagamy zdefiniować przedmiot oceny, kryteria oceniania, a także zbudować dobry dla organizacji arkusz oceny wraz z całą procedurą.

Jednym z ważniejszych etapów oceniania jest przeprowadzenie rozmowy oceniającej z pracownikiem. Rozmowa taka może być przykra i zniechęcająca dla pracownika, ale może także być motywująca do rozwijania się. Uczymy jak przeprowadzić taką rozmowę by stanowiła ona element systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie i była efektywnym narzędziem pracy managera.

Szkolenia otwarte i zamknięte

Celem naszych szkoleń jest doskonalenie „mądrego” zarządzania pracownikami. Mądrego, czyli  zdroworozsądkowego i dostosowanego do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Oferujemy szkolenia otwarte w obszarze szeroko pojętego HR. Na szkoleniach otwartych przekazujemy wiedzę jak wygląda teoria, co mówią badania, ale przede wszystkim uczymy jak adaptować tę teorię na praktykę. Podpowiadamy co z teorii lub badań sprawdza się na co dzień, a co jest wyłącznie akademickim rozważaniem. Szkolenia otwarte organizowane są cyklicznie i każdy zainteresowany tematem jest mile widziany, niezależnie w jakim przedsiębiorstwie pracuje.

Szkolenia zamknięte dedykowane są potrzebom konkretnego przedsiębiorstwa, skupiają się na praktycznych aspektach zarządzania pracownikami, na doskonaleniu zachowań i umiejętności, rozszerzaniu świadomości. Szkolenie zamknięte jest indywidualnym projektem, poprzedzonym rozpoznaniem potrzeb, które są zaspokajane jego programem.

wsparciehr-szkolenia-zamkniete

Szkolenia HR

Realizujemy szkolenia w formule otwartej (opis najbliższych poniżej) oraz szkolenia zamknięte, które często łączone są z procesem doradczym wdrażania lub udoskonalania procesów HR.

Szkolenia dedykowane są głównie:

pracownikom działów HR

pracownikom, którzy w zakresie obowiązków realizują jeden lub kilka procesów HR

kadrze zarządzającej

firmom nastawionym na rozwój

Naszą misją jest, by szkolenia prócz dostarczania wiedzy i kształtowania umiejętności miały wymiar maksymalnie pragmatyczny i elastycznie dopasowany do aktualnych potrzeb.

Harmonogram szkoleń

Nazwa szkolenia Najbliższy termin Krótki opis
Ocenianie pracowników produkcyjnych OPIS 19 czerwca 2017 Narzędzia oceny kompetencji pracowników,  jak wybrać najlepsze i najefektywniejsze.
Narzędzia efektywnej komunikacji OPIS 26 czerwca 2017 Jak efektywnie komunikować się w środowisku pracy – narzędzia, metody i bariery komunikacyjne – warsztat.
Lean w HR OPIS 25 września 2017 Jak wykorzystać narzędzia Lean w pracy działu HR.
Warsztat budowania profili kompetencyjnych OPIS 29  września 2017 Sztuka budowania efektywnych systemów wynagradzania i motywowania pracowników –  warsztat dla menedżerów.
Zarządzanie szkoleniami  OPIS 30 październik 2017 Jak wybierać dobre szkolenia by przynosiły efekt.
Warsztat budowania arkusza oceny OPIS 27 listopad 2017 W jaki sposób tworzyć i aktualizować efektywne narzędzia do oceny pracownika.
System coachingu i mentoringu w firmie OPIS Więcej informacji wkrótce!  Zwiększenie wiedzy oraz świadomości skutecznego stosowania coachingu i mentoringu w doskonaleniu pracowników.
Wartościowanie stanowisk pracy – studium przypadku Więcej informacji wkrótce! Trening trenerów wewnętrznych.
Napisz do nas

Nieczytelne? Zmień tekst.

Wpisz szukane wyrażenie i naciśnij Enter